Consult

Voorbereiding

Om het consult zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u de volgende punten in acht te nemen:

Eerste consult

Uw verhaal is heel belangrijk voor het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van een goede behandeling van uw klachten. Tijdens het eerste consult zal dokter Vente daarom met u over uw klachten en voorgeschiedenis praten, en een aantal onderzoeken bij u doen.

Op basis van uw verhaal en de uitkomsten van de onderzoeken stelt dokter Vente de diagnose en maakt hij samen met u een behandelplan.

Indien nodig adviseert hij u door naar een specialist in zijn landelijk netwerk van artsen en andere zorgverleners. Hij werkt onder meer samen met KNO-artsen, neurologen, psychologen, optometristen, opticiens, arbo-artsen en revalidatieartsen.

Vervolg consult

De vervolgconsulten zijn bedoeld om na te gaan of u voldoende baat heeft bij de gekozen behandeling. Daarom zal dokter Vente tijdens een vervolgconsult met u bespreken hoe het met u gaat en hoe u de behandeling ervaart. Als het nodig mocht zijn, past hij, in overleg met u, de behandeling aan.

Als u een Utermöhlen-prismabril voorgeschreven heeft gekregen, zal een vervolgconsult gemiddeld iedere 9 maanden bij ons moeten plaatsvinden. Dit kan helaas niet door een opticien gedaan worden en is nodig om te controleren of het behandelplan nog voldoende effectief is. U moet voor deze controle zelf een afspraak maken.